06 - 13045086
Selecteer een pagina

Verdien je eigen jaarsalaris in de groeifase

5 Tips voor snelle groei!

“Wat ik toen nog niet wist, is dat dromen gerealiseerd kunnen worden, mits je focus op je doelen hebt”.

Lees de tipsSpel het spel

Als de dag van gisteren

“Dromen realieer je met een plan en focus op je doelen.”

“Als de dag van gisteren maakte ik nog rekensommetjes op de HEAO voor de vakken Bedrijfseconomie, Bedrijfsadministratie of Logistiek & Management. De opdrachten waren veelal sommen met investeringsberekeningen, balanstotalen, omzetbedragen of bestelgroottes met miljoenen.

Al rekenend dacht ik bij mezelf, dat zal ik nooit meemaken.”, aldus Ronald Zuidema als in 1994 afgestudeerde HEAO-BE’er van de Hanzehogeschool te Groningen.

  • Focus op je doelen
  • Blijf vooruit denken
  • Investeer in denkkracht, tijd en geld
  • Wees nieuwsgierig naar kansen
  • Kritisch blijven
  • Meten is weten
  • Let op de kleintjes

Sinds 1996 actief in ondernemerschap

Besturen is vooruitzien

Focus op doelen

“Wat ik toen nog niet wist, is dat dromen gerealiseerd kunnen worden, mits je focus op je doelen hebt”. Doelen kun je bereiken als je standvastig bent en je niet laat afleiden van je essentiële zaken, dan zullen de doelen vroeger of later bereikt worden. Onze Minister President bereikt ook zijn doelen op het einde van zijn termijn, dus voor ons geldt ook focus houden in cycli van minstens vier jaren.

Vooruit denken

Doelen bereik je door een strategie te bepalen, door te schaken, door vooruit denken. “Besturen is vooruitzien” is een gezegde dat in menig directiekamer wordt uitgesproken.

Denkkracht, tijd en geld

Door denkkracht, tijd en geld te investeren in het creëren van een plan kun je oplossingen bedenken of uitdagingen aangaan voor je beleid van de komende vier jaar.

Nieuwsgierig naar kansn

Stop niet met je inspanningen en houd je doelen voor ogen. Zo haal je stap voor stap kleine resultaten en blijf telkens nieuwsgierig naar kansen die zich voordoen. Doordat je continue je voelsprieten uit hebt staan, zie je kansen. Je luistert met een extra zintuig naar je klanten. Je investeert in je netwerk door kennis te verstrekken voor wederkerigheid, daardoor leer je ook van je omgeving en anticipeer je op.

Kritisch blijven

De voorgaande vuistregels kunnen je bedrijf in de snelle groeifase brengen. Tegen die tijd zul je kritischer moeten worden op de ontwikkeling van je bedrijfsvoering. Je zult merken dat geld sneller begint te stromen en dat ook jij je eerste schroom op het overboeken van grote geldtransacties kwijt raakt.” In deze fase is mijn advies om kritisch te blijven op je eigen normen. En – wellicht bij personeel – hoe je medewerkers met ondernemerschap laat omgaan.

Meten is weten

Bouw veiligheid in door analyses op te stellen, want meten is weten. Bepaal je investeringen en doe geen impulsieve bestedingen. Maak een kostenbegroting en volg je uitgaven en koppel daaraan een omzetbegroting per klant en beheers je brutomarge. Dit zijn allemaal meetbare en vergelijkbare prestatie indicatoren.

Let op de kleintjes

Door het volgbaar maken van de snelle groei voorkom je dat continue druk hebt op je rekening courant. Je zult merken dat de inspanningen meer worden en automatisch de geldstromen groter, met als gevolg geldkrapte. Blijf bewust en let op de kleintjes.

Ondernemerschapspel

In het Ondernemerschap spel ‘LE-Game’ kunnen deelnemers deze vuistregels van het ondernemen ervaren. Zoals het maken van fouten, het scheppen van toegevoegde waarde en het bloot staan aan concurrentie.

Hoe kun je je eigen salaris verdienen?

Door bijvoorbeeld scherp te zijn op inkoop en durven te onderhandelen. Tenslotte is 1% inkoopvoordeel van 1 miljoen inkoopwaarde € 10.000. Dat is 3,5% prijsstijging van 1 miljoen omzet, dus € 35.000 of zelfs samen € 45.000. Jawel, je eigen jaarsalaris. Als je deze tips naleeft zul je het eerder meemaken dan je denkt.

Ervaar het ondernemerschap in een gesimuleerde werkelijkheid

Ervaar zelf deze herkenbare vuistregels met het Ondernemerschapsspel LE-Game. Deze simulatie in de vorm van een rollenspel brengt de deelnemer in extase doordat ze in hun gedrevenheid onbewust hun instinct volgen, omdat ze geld willen verdienen.

LE-Game is mede ontwikkeld door Ronald Zuidema

LE-Game is een spelsimulatie waarbij elke deelnemer een rol als zelfstandig ondernemer krijgt. Met bijbehorend visitekaartje. Elke deelnemer heeft dus een eigen bedrijf met allemaal hetzelfde startkapitaal: 2500 €. Dat is aanwezig in de vorm van LEGO-materiaal en (in beperkte mate) als kasgeld. Er zijn in het spel 3 soorten ondernemingen:

De handelaren die de torens die ze bij de producenten inkopen, aan de markt leveren.

De producenten die meerkleurige torens produceren voor handelaren of monokleurige voor de markt.

De leveranciers die de bouwstenen leveren aan de producenten.

Doelstelling voor elke deelnemer is een succesvolle winstgevende onderneming te worden en te blijven. Dat vergt ontwikkeling van de ondernemerschap competenties. Die worden namelijk gevráágd.: een ‘pull’ systeem van leren. Waarbij fouten maken positief is omdat je ervan leert, terwijl je bovendien extra leert van je successen.

Neem contact op

Meerweg 69
9752 JC HAREN

+31 (6) 13045086